Scholenopdekaart

RK Basisschool Bisschop Ernst

RK Basisschool Bisschop Ernst

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

"Bisschop Ernstschool, een school waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn"

De Bisschop Ernstschool is één van de twee katholieke basisscholen in Goes. Op onze school willen we kinderen leren om respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsuitingen. Op onze school zitten ongeveer 350 leerlingen verdeeld over 15 groepen.

Op onderwijskundig gebied zetten we in op: coöperatieve werkvormen, de Plusklas, groeps- doorbrekend werken en de omgekeerde oudergesprekken. Regels en afspraken staan centraal. Op deze manier zorgen we voor een veilige leeromgeving. Een omgeving waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn. We zijn een grote school die intimiteit wil uitstralen.

Kortom, een basisschool waar kinderen zich veilig voelen en tot leren kunnen komen.

Contactgegevens

Bergweg 43
4461LX Goes

Telefoon:
0113-270482
Website:
www.bisschopernst-goes.nl
E-mailadres:
bisschopernst@prisma-scholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Prisma

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
1672
Website:
www.prisma-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie