Scholenopdekaart

KPO Basisschool De Watermolen

KPO Basisschool De Watermolen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Watermolen. De Watermolen dankt zijn naam aan de Watermolenbeek die achter de school ligt. De school ligt in een mooie, rustige en groene omgeving. De Watermolen is een kleine school in de multiculturele wijk Kroeven. De meeste leerlingen komen uit de omliggende straten uit Kroeven-Zuidwest. Hier wonen voornamelijk gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Het sociaal welbevinden van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Wij werken samen aan PBS (positive behavior support) waarbij samen opgestelde gedragsverwachtingen centraal staan. Natuurlijk is ook de cognitieve ontwikkeling belangrijk en met name de taalontwikkeling (lezen en schrijven) is daarbij voor ons speerpunt. De Watermolen: Goed voor elkaar!

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Pootlaan 84
4707JE Roosendaal

Telefoon:
0165541529
Website:
www.dewatermolenkpo.nl
E-mailadres:
de.watermolen@kporoosendaal.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marin van Gastel-Verbraak

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Kath. Prim. Onderw. Roosendaal

Aantal scholen:
21
Aantal leerlingen:
4069
Website:
www.kporoosendaal.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie