Scholenopdekaart

Basisschool De Wegwijzer

Basisschool De Wegwijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Van harte welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Wegwijzer.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de visie en de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
Zowel Xpect Primair als BS De Wegwijzer hebben hiervoor diverse protocollen. We verwijzen u hiervoor naar  https://www.xpectprimair.nl/ of https://www.rkbsdewegwijzer.nl/

Download de schoolgids

Contactgegevens

Giekerkstraat 53
5043MX Tilburg

Telefoon:
0135720359
Website:
www.rkbsdewegwijzer.nl
E-mailadres:
bs.de.wegwijzer@xpectprimair.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Harriët van Sprang

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Xpect Primair

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
6457
Website:
www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO 30-04


Foto-impressie