Scholenopdekaart

Openbare Basisschool 't Pierement

Openbare Basisschool 't Pierement

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het Schoolvenster van OBS 't Pierement. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in deresultaten van 't Pierement. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en deschool. Met deze informatie krijgt u een beeld van onze school. 't Pierement is een openbare basisschool in de muziekwijk van de Purmer-Zuid in Purmerend.

Onze doelstellingen:

Wij willen op´t Pierement de volgende waarden aan de kinderen meegeven:

- Veiligheid (geborgenheid). De kinderen moeten zich op schoolveilig en welkom voelen zodat zij optimaal kunnen functioneren. Veilig ook in de zin dat het gebouw zonder gevaar is.

- Ontwikkeling/groei. Kinderen van 4 tot 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De belangrijkste aspecten zijn, naast de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door de verschillen in mogelijkheden en tempo. We hebben de ambitie om ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoefte van het kind en onderwijs op maat te bieden.

- Zelfstandigheid. We streven er naar dat kinderen,afhankelijk van hun leeftijd en aanleg, zich zo veel mogelijk zèlf verantwoordelijk voelen en uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.

- Plezier. We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar school te gaan. Dat een school een plek is om iets te leren en anderen te ontmoeten.

- Zelfvertrouwen/zelfacceptatie. We proberen kinderen zichzelf beter te laten leren kennen en te accepteren hoe zij zijn, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

- Respect/verdraagzaamheid. Kinderen dienen respectvol om te gaan met elkaar, de leerkrachten, de ouders die hen begeleiden en het materiaal om hen heen. Aan kinderen wordt ook geleerd verdraagzaam te zijn.

Graag tot ziens op 't Pierement.

Contactgegevens

Beethovenstraat 62 -64
1447RS Purmerend

Telefoon:
0299-460207
Website:
www.obs-pierement.nl
E-mailadres:
info@obs-pierement.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
3542
Website:
www.opso-purmerend.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs