Scholenopdekaart

De Piramide

De Piramide

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom!

Basisschool De Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van stichting Innoord. De Piramide is een school met een kwalitatief hoge Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt ook voor medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van ons zelf en van elkaar. Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal. De zaakvakken worden dit jaar middels een nieuwe digitale methode thematisch aangeboden door vakspecialisten en sluiten aan bij de 21st Century Skills. Onze leerkrachten besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden. We zijn een Vreedzame School. Als sportactieve Jumpin- school is er veel extra aandacht voor sport.

In een persoonlijke rondleiding beantwoorden we graag uw vragen en laten we u trots onze mooie school en moderne onderwijs zien. Van harte welkom!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Houdringe 2
1025BA Amsterdam

Telefoon:
0206365954
Website:
www.piramideschool.nl
E-mailadres:
directie.piramide@innoord.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4174
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen