Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Uitleg
Deze indicator toont informatie over het personeel van de instelling waaronder de school valt. U ziet onder meer wat de leeftijdsverdeling van het personeel is en hoe de verdeling van het personeel over de verschillende functiegroepen is. Verder toont de indicator het aantal fte van de afgelopen jaren en informatie over het aantal leerlingen per fulltime medewerker.

Meer informatie over deze indicator vindt u hier.

U ziet de informatie van de instelling waaronder de school valt afgezet tegen het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Voor deze indicator bepaalt het onderwijstype en het aantal (gewogen) leerlingen op instellingsniveau in welke vergelijkingsgroep de school valt.