Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Uitleg

Deze pagina toont informatie over verschillende aspecten van de relatie tussen ouders en de school. Hieronder vallen: oudertevredenheid, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en ouderbijdrage.  

De school toont de visie op ouderbetrokkenheid en de invulling daarvan. Daarnaast kan de school ook informatie tonen over: het in bezit hebben van een keurmerk op het gebied van ouderbetrokkenheid, de uitslag van een oudertevredenheidsonderzoek, bij welke activiteiten op school ouders worden betrokken, of er sprake is van een vrijwillige ouderbijdrage en of er overige schoolkosten zijn.   

Scholen zijn verplicht om de hoogte van de ouderbijdrage in de schoolgids te vermelden en hierbij te vermelden dat deze altijd op vrijwillige basis is. Voor de ouders moet er voor elke bijdrage sprake zijn van de mogelijkheid om een keuze te maken of zij willen betalen en waarvoor zij willen betalen. Het beleid rondom de ouderbijdrage moet worden besproken met de medezeggenschapsraad (MR) van de school.