Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Uitleg
Deze pagina toont welke schooltijden en opvangtijden de school heeft. Ook geeft de school aan van welk type rooster zij gebruik maken, zoals bijvoorbeeld traditionele schooltijden of een continurooster. Daarnaast kan de school aangeven hoe de opvang geregeld is, waar de opvang plaatsvindt en of er kosten aan de opvang verbonden zijn. Ook kan de school aangeven of er opvang is tijdens vrije dagen en schoolvakanties.