Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Openbare Basisschool De Bijenkorf

Uitleg

Op deze pagina kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van de school downloaden. Ook schrijft de school een toelichting bij dit document. 

Sinds 1 augustus 2014 is de wetgeving rondom Passend Onderwijs aangepast. Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit document beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Dit kan ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of autisme zijn, maar ook bijvoorbeeld een traplift. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband voor die school is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Het is verplicht om binnen het samenwerkingsverband voor ieder kind een passende plek te bieden.