Scholenopdekaart

Basisschool De Regenboog

Basisschool De Regenboog

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

De Regenboog staat voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij willen kinderen leren zichzelf, de ander en de wereld steeds beter te begrijpen en zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers. Om dat te bereiken werken wij onder andere aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

  • Ik combineer kennis, vaardigheden en inzichten
  • Ik kan reflecteren
  • Ik heb zelfvertrouwen
  • Ik ben verantwoordelijk en zelfstandig
  • Ik benut mijn talenten
  • Ik ben oplossingsgericht
  • Ik ben respectvol

De Regenboog heeft een algemeen christelijk karakter. Wij willen met ons levensbeschouwelijk onderwijs bereiken dat kinderen gevoel krijgen voor levensvragen en begrip ontwikkelen op het gebied van tolerantie, eerlijkheid, acceptatie en rechtvaardigheid.

Om onze missie in de praktijk vorm te kunnen geven werken wij volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (hoofd), het programma De Vreedzame School (hart) voor het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap en speelt cultuureducatie (handen) een belangrijke rol.

Contactgegevens

Aeolusweg 8
3731XG De Bilt
0302211088

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 2614

Foto-impressie