Scholenopdekaart

Basisschool De Regenboog

Basisschool De Regenboog

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Op De Regenboog staan wij voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij willen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen in vakken als taal, lezen en rekenen: hoofd. Belangrijk is dat zij met plezier en een veilig gevoel naar school kunnen gaan: hart. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot ontplooiing te komen. Daarom werken wij volgens de methode van De Vreedzame School. Ook creativiteit en expressie hebben wij hoog in het vaandel staan: handen. Muziek, dans, toneel, handvaardigheid, natuur en techniek spelen een belangrijke rol in ons onderwijs.

De Regenboog heeft een algemeen christelijk karakter. Wij willen met ons levensbeschouwelijk onderwijs bereiken dat kinderen gevoel krijgen voor levensvragen en begrip ontwikkelen op het gebied van tolerantie, eerlijkheid, acceptatie en rechtvaardigheid.

Natuurlijk voldoet ons onderwijs aan de kerndoelen en is er veel aandacht voor basisvaardigheden. Daarnaast bereiden wij kinderen voor op deelname aan de maatschappij van de toekomst. Daarom werken we aan de volgende competenties:

  • Ik combineer kennis, vaardigheden en inzichten
  • Ik kan reflecteren
  • Ik heb zelfvertrouwen
  • Ik ben verantwoordelijk en zelfstandig
  • Ik benut mijn talenten
  • Ik ben oplossingsgericht
  • Ik ben respectvol

Contactgegevens

Aeolusweg 8
3731 XG De Bilt
0302211088

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2626