Scholenopdekaart

Patioschool De Kleine Prins

Patioschool De Kleine Prins

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Ons onderwijs wordt geïnspireerd door het boekje “De Kleine Prins” van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry. De verantwoordelijkheid die de Kleine Prins neemt voor dingen om hem heen en de zorg die hij eraan besteedt, willen we graag aan kinderen meegeven.

“Alleen met het hart kun je goed zien.”, zei de vos tegen de Kleine Prins. Deze zin uit het boekje “De Kleine Prins” is ons uit het hart gegrepen en geeft aan waarvoor we willen staan.

Belangrijke uitgangspunten van de Patioschool

Patioschool “De kleine Prins” heeft bewust gekozen voor ± 200 kinderen verdeeld over 8 groepen. We willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en zich thuis voelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

De ontwikkeling en het eigene van het kind staan centraal. We houden bewust rekening met de verschillen tussen kinderen. Samen werken en samen leren is belangrijk in ons onderwijs. Groepsoverstijgend onderwijs neemt hierbij een belangrijke plaats in, zoals bij het expressieuur, het techniek circuit, het werken in de schooltuintjes, het koffieconcert en de maandfeesten. Creativiteit in denken en doen door het zoeken naar eigen oplossingen voor problemen. Leren is een actief gebeuren: zelf dingen doen en zo nieuwe dingen ontdekken.

De school heeft een uitgebreide zorgstructuur om zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. Daarbij hoort ook een plusgroep. We willen kinderen (mede) verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leren door de kinderen zelf keuzes te laten maken bijvoorbeeld bij het zelfstandig werken. Vanuit onze katholieke achtergrond is ruim aandacht voor respect, normen en waarden. Ouderparticipatio: ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Continurooster: de school heeft aaneengesloten schooltijden.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan Patioschool “ De Kleine Prins”.

Aram Tonus, directeur

Download de schoolgids

Contactgegevens

Weltevreden 8
3731AL De Bilt

Telefoon:
0302203945
Website:
www.patioschool.nl
E-mailadres:
info@patioschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
2614
Website:
www.deltadebilt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht


Foto-impressie