Scholenopdekaart

Dongeschool

Dongeschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op de Dongeschool! Onze school heeft zo'n 430 leerlingen en staat midden in de mooie Rivierenbuurt. De school heeft een groot, veilig omheind schoolplein waaraan ook de sporthal voor de gymlessen is gevestigd. Tevens vindt de naschoolse opvang Dons plaats binnen de schoolhekken. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve en technische ontwikkeling van de leerlingen.
Waar staan we voor 
Onze ‘missie’ houdt datgene in waar we als school voor staan. Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat kinderen een goede start maken. Daarbij gaat het niet alleen om goed leren lezen, rekenen en spellen. Wij geloven er in dat een schoolvak uit veel meer bestaat dan alleen de basisvaardigheden. Onze missie omvat de brede ontwikkeling van het kind. Een kind op de Dongeschool moet volgens ons;
- een eerste begrip hebben van de wereld waarin het leeft
- zich staande kunnen houden in een complexe maatschappij 
- motorisch goed ontwikkeld zijn 
- de kans krijgen talenten goed te ontwikkelen
- zich goed kunnen uiten- gedachten en ideeën kunnen verwoorden en verbeelden 
- een gezond zelfbeeld en een gezonde werkhouding hebben
Maar bovenal moeten wij ons steentje bijdragen aan het geluk van elk kind. Wij zijn ons ervan bewust dat wij de basis leggen en die moet goed zijn. Ingewikkelder hoeven we dat niet te maken. 
Waar we voor gaan
De Dongeschool is een levendige school waar iedereen welkom is en waar kinderen uitgedaagd worden het maximale uit hun mogelijkheden te halen. We werken in homogene groepen met een gedegen onderwijssysteem. Naast hoge opbrengsten werken we ook aan welzijn, werkhouding, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Kenmerken van onze onderwijsvisie zijn: 
- Doordacht pedagogisch en didactisch klimaat 
- Betekenisvol en uitdagend onderwijs 
- Opbrengst gericht werken 
- Veilige leeromgeving 
- Uitgaan van de mogelijkheden van het kind 
- Onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind 
- Onderwijs met passie 
- Samen staan we sterk 
Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen op school zelf. We organiseren informatiebijeenkomsten met rondleidingen. Daarnaast nodigen we u van harte uit om onze website www.dongeschool.nl en onze schoolgids te bekijken. U en uw kind heten we van harte welkom!

Contactgegevens

Dintelstraat 5 -7
1078VN Amsterdam

Telefoon:
0206641288
Website:
www.dongeschool.nl
E-mailadres:
administratie@dongeschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
7602
Website:
www.ooada.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie