Scholenopdekaart

Alberdingk Thijmschool Daltonschool

Alberdingk Thijmschool Daltonschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton/Jenaplan
Denominatie: Openbaar

De 3e Daltonschool Alberdingk Thijm is een openbare school van de stichting Openbaar Onderwijs Aan de Amstel in Amsterdam Oud-Zuid. Onze schoolpopulatie spiegelt zich aan de buurt waarin hij staat. In de bijzondere wijk ‘de Pijp’ voelt de school als een dorpsschool midden in de grote stad Amsterdam. De school telt rond de 420 leerlingen verdeeld over 17 groepen en deze zijn verspreid over twee gebouwen; het hoofdgebouw en de dependance op steenworp afstand van elkaar. Als Daltonschool hanteren we de vijf Daltonkernwaarden; samenwerken, zelfstandigheid, vrijheiden verantwoordelijkheid, reflectie en doelmatigheid/effectiviteit. We hebben hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen, voor ieder op zijn hoogst haalbare niveau.  Onze missie is: Onderzoeken - Ontdekken - Ontwerpen. Onze visie is dat wij kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan, dat zij ons kunnen vertrouwen en zij elkaar. We leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar de ander, vragen te stellen, empatisch te zijn en ruimte te geven voor anders denkenden vanuit gelijkwaardigheid. Ontdekken dat kritisch denken, initiatieven nemen, creativiteit inbrengen wordt gewaardeerd en dat je dit helpt bij je persoonlijkheidsontwikkeling en onderdeel is van een sociaal systeem. Dit gaat continu samen met reflectie en onderzoeken. We geloven sterk in dat ontwikkeling gepaard gaat met reflectie en positief waarderen om van daar uit doelgericht en effectief de ontwikkelpunten aan te pakken. De kinderen ontwikkelen dit door samenwerkend te leren, verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen leerproces, dit zelfstandig aan te pakken en te ontwerpen met de leraar of je maatje als begeleider. 

Wehebben een heel divers team als je kijkt naar het leeftijd, functies en kwaliteiten. We zijn het afgelopen jaar gestart met ontwikkelteams waarbij een leerkracht of intern begeleider expert en leider is van zo’n ontwikkelteam. We hebben bijvoorbeeld ontwikkelteams op vakgebieden zoals Taal en Rekenen, maar ook op Engels, Hoogbegaafdheid, Bewegend leren, Cultuur en Groepsdynamica.

We hebben kritische, constructieve, betrokken en ambitieuze ouders.  Onze ouders worden graag betrokken bij de verschillende activiteiten op school, de activiteiten buiten de school.

Contactgegevens

Van Ostadestraat 203
1073TN Amsterdam

Telefoon:
0206624480
Website:
www.derdedalton.nl
E-mailadres:
directie@derdedalton.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
7602
Website:
www.ooada.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen