Scholenopdekaart

Kindcentrum `t Swannestee

Kindcentrum `t Swannestee

Uitleg
Deze pagina laat zien op welke manier de leerlingen gegroepeerd zijn. Dat kan zijn: leerstofjaarklassen, combinatiegroepen, bouwgroepen/stamgroepen en groepsdoorbrekende niveaugroepen. Daarnaast kan de school aangeven welke vakleerkrachten binnen de school aanwezig zijn. Een vakleerkracht is een leerkracht die een vak geeft waarvoor hij of zij specifiek is opgeleid (op basis van artikel 4.1 Besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 2005).