Scholenopdekaart

Linnaeus

Linnaeus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De missie van de Linnaeusschool is ‘Met plezier leren en talenten ontwikkelen’. Met wat meer woorden : we willen met eigentijdse methoden aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Daarbij doen we recht aan verschillen tussen kinderen. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat en met hoge verwachtingen realiseren we goede resultaten. 

Onze school werkt met IPC (International Primary Curriculum), waarbij zaakvakken en beeldende vorming geïntegreerd worden aangeboden. IPC  biedt gesturctureerd onderzoekend leren. Kinderen werken samen aan thema's (bijv. Ontdekkingsreizigers, Zo zien zij de wereld, Chocola e.d.) waarin vanuit de verschillende vakgebieden de bijbehorende aspecten van een thema worden uitgewerkt.

Na elk thema presenteren de leerlingen zelf wat en hoe ze geleerd hebben aan de ouders. Deze presentaties worden uiteenlopend en creatief vormgegeven (met drama, beweging, beeldende vorming, inhoudelijke toelichting via de leerwand, een Kahoot! quiz etc.)

Basisvaardigheden (taal/lezen, rekenen) bieden we aan middels effectieve instructie en verwerking op maat, zodat elk kind voldoende ondersteuning én uitdaging krijgt.

In de school zijn vakdocenten Muziek, Beeldende vorming en Bewegingsonderwjis werkzaam. Er is een dagelijks naschoolsprogramma met een enorme variëteit an activiteiten (van yoga, via knutselen met licht, drama, judo, schaken, viool, percussie, kleuterdans, koken, klassiek ballet, hip hop tot vloggen , meidenclub en programmeren.

Daarnaast bieden we naschools drie Leerlabs aan voor leerlingen uit groep 6-8, kunnen bovenbouw leerlingen meedoen met het tweejarig mentorenproject en kan groep 8 al een kijkje nemen in het VO door gastlessen en een cursus TechLab te volgen op verschillende VO-scholen.

De Linnaeus is een Vreedzame School: we hebben oog, oor en hart voor elkaar. leerlingen doen ertoe, nemen zitting in diverse commissies en de Leerlingenraad is een gewilde plek: daar heb je ook écht invloed. Sinds twee jaar werkt de Linnaeus met leerling-mediatoren. Twaalf leerlingen zijn inzetbaar bij de oplossen van (kleine) conflicten. Daar hebben ze een gedegen training voor gevolgd en met succes afgesloten.

Zo werken we met elkaar aan een sfeer van samen, en rust, waarin goed geleerd kan worden!Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, neem contact met ons op voor een afspraak.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Derde Oosterparkstraat 360
1092SE Amsterdam

Telefoon:
0206655394
Website:
www.linnaeusschool.nl
E-mailadres:
info@linnaeusschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
5959
Website:
www.staij.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie