Scholenopdekaart

Cornelis Jetses

Cornelis Jetses

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Openbare Basisschool Cornelis Jetses wil dat kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij, afhankelijk van hun mogelijkheden, klaar zijn voor deelname aan de maatschappij van de toekomst. 

Omdat onderwijs de kinderen moet voorbereiden op die deelname aan de samenleving, vinden wij het belangrijk dat leerkrachten aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de meeste kinderen hebben naar de wereld om zich heen. 

Wij denken dit te kunnen bereiken met behulp van het zogenaamde ‘Ontwikkelings Gericht Onderwijs’ (OGO). Dit houdt in dat we proberen onderwerpen die leven bij kinderen in het onderwijsprogramma in te voegen. Een aantal thema’s per jaar worden zo uitgediept. De motivatie om te leren rekenen wordt groter als de relatie met de functie daarvan in het dagelijks leven duidelijk wordt.

De Cornelis Jetses houdt bewust rekening met verschillen tussen kinderen en verwacht dat kinderen rekening houden met verschillen tussen mensen.Wij bieden een omgeving waar een goede balans is tussen cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele componenten. 

Leren begint waar weten ophoudt en niet weten begint. Dat is voor ieder kind anders. Daarom wordt de lesstof op verschillende manieren aangeboden afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind. Dit is ook noodzakelijk omdat er meer groepen in een klas zitten op de Cornelis Jetses. 

Om bovenstaande te realiseren wordt een leeromgeving gecreëerd die realistisch, functioneel, uitdagend en activerend is. Dat wil zeggen, een prettig ingerichte klas, goede materialen en een fijne sfeer. De leerkracht heeft de rol van begeleider die kinderen stimuleert om actief mee te denken en nieuwe dingen te leren. Daarnaast is samenwerkend leren een belangrijk instrument. Met elkaar wordt er aan thema’s gewerkt. Ieder kind is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat en is bezig met sociale en communicatieve vaardigheden. 

Kinderen en leerkrachten moeten zich veilig voelen op school en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een prettig omgangs- en leerklimaat.                                                    

Contactgegevens

Jaargetijden 6
1109AR Amsterdam

Telefoon:
0294414370
Website:
www.cjetses.nl
E-mailadres:
info@cjetses.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Sirius

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
3029
Website:
www.stichting-sirius.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie