Scholenopdekaart

De Brink

De Brink

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Pak je kans en reis met ons mee naar je toekomst.

Een ambitieus team staat klaar om elke leerling dagelijks te begeleiden. We bieden de leerlingen een breed onderwijsonderwijsaanbod. Naast Engels, techniek en  programmeren, bieden we ook een breed aanbod gericht op andere talenten: dans, muziek, handvaardigheid. Culturele vaardigheden zoals museumbezoek en het bijwonen of maken van eigen voorstellingen zijn verweven met de handvaardigheid lessen of de lessen wereldoriëntatie.

Vakdocenten  geven muziek, bewegingsonderwijs, drama en handvaardigheid en techniek.

Extra ondersteuning nodig? Dit kan binnen en buiten  groep.
Sneller door de leerstof heen? De Brink beschikt over een plusaanbod binnen de groep, een plusklas en neemt deel aan de bovenschoolse "Day a Week school".

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernwaarden.
Vanaf groep 1 werken we daarom met het programma Taakspel. Onze eigen gedragsspecialist biedt groeps- en individuele trainingen kan aanbieden voor alle kinderen die een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken.
We zijn een gezonde school: De leerlingen drinken water of melk en eten fruit  en een gezonde lunch. De school voorziet 3x per week in een extra fruit moment.

Als school willen we centraal staan in de wijk.  In ons gebouw vindt u dan ook een kinderdagverblijf ( Buddies) met voor- en naschoolse opvang en een voorschool.  Logopedie, ergotherapie, budgetadvisering en opvoedingsondersteuning zijn in de school aanwezig. Er is een breed aanbod van naschoolse activiteiten.
Naar verwachting zal  De  Brink met KDV en NSO Buddies en Swazoom vanaf 1 augustus 2019 een Integraal Kind Centrum  ( IKC) gaan vormen.


Download de schoolgids

Contactgegevens

Mijehof 302
1106HW Amsterdam

Telefoon:
0206972685
Website:
www.debrink.com
E-mailadres:
administratie@debrink.com

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Sirius

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
3029
Website:
www.stichting-sirius.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie