Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Duizendpoot

Openbare Basisschool De Duizendpoot

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Hartelijk welkom op de site van de Duizendpoot!

Wie zijn wij?

De 1000P00T is een openbare basisschool, dit betekent dat de school voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid van geslacht, mogelijkheden, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen en inkomen. De 1000P00T is een ontmoetingsplaats  voor de verschillende levensbeschouwingen en de gelegenheid bieden tot een dialoog. Kinderen komen hier samen en leren samen werken. Hieruit vloeit voort dat wij als school stelling nemen tegen elke vorm van discriminatie. Kinderen moeten leren zichzelf en hun omgeving te accepteren. Verder vinden wij het als openbare school van groot belang dat kinderen een eigen mening kunnen vormen. Situering De 1000P00T is gelegen in de Muziekwijk van Almere en is gevestigd aan het Ravelplantsoen. Rond de school ligt het buurtplein. Hier wordt door veel kinderen uit de buurt na schooltijd gespeeld. 

Contactgegevens

Ravelplantsoen 5
1323ET Almere

Telefoon:
0365360465
Website:
www.duizendpoot.asg-almere.nl
E-mailadres:
directie@duizendpoot.asg-almere.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Almeerse Scholen Groep (ASG) Stg. voor openb.prim. en v.o.

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
15106
Website:
www.almeersescholengroep.nl