Scholenopdekaart

Basisschool Veerkracht

Basisschool Veerkracht

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Gereformeerd

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Veerkracht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Veerkracht is een school met een bijbelgetrouwe, gereformeerde identiteit. Die identiteit is zichtbaar in de school: bij het bidden en bijbellezen aan het begin en eind van elke dag, het vieren van de christelijke feestdagen en de dagelijkse omgang. Wij vinden dat identiteit en kwaliteit bij elkaar horen. We werken hard aan goed onderwijs, onderwijs waarbij elk kind op zijn eigen niveau optimaal ontwikkelt. Daarnaast vinden we het belangrijk om de creatieve talenten van kinderen te ontwikkelen. De Kanjertraining zet bij ons op school de toon voor een respectvolle omgang met elkaar!

Contactgegevens

van Moerkerkenstraat 89,
1064KC Amsterdam

Telefoon:
0206136666
Website:
www.gbsveerkracht.nl
E-mailadres:
gbsveerkracht@gpown.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Atie van der Vlist

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
3734
Website:
www.levwn.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie