Scholenopdekaart

Alberoschool CBS 't Honk

Alberoschool CBS 't Honk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS 't Honk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

CBS 't Honk is een basisschool voor protestants christelijk onderwijs in Kapelle, en maakt deel uit van de Alberoscholengroep. Op onze school willen we het beste halen uit het kind, waarbij het behalen van goede leeropbrengsten onze belangrijkste missie is. We willen dit bereiken met adaptief onderwijs, waarbij we oog hebben voor talenten en verschillen: ieder kind is uniek. Een goede sfeer vinden we belangrijk: voor leerlingen, team en ouders. We werken toekomstgericht, met moderne leermiddelen en methodes, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. We maken daarbij gebruik van de principes van Boeiend Onderwijs, waarbij we de talenten van alle leerlingen in beeld hebben: ieder kind is knap.  Om leerlingen zo optimaal mogelijk te betrekken bij het onderwijs, houden we rekening met hun sterke intelligenties. Handelingsgericht werken staat centraal, waarbij de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart zijn gebracht, zowel voor het kind dat extra ondersteuning nodig heeft, als voor het kind dat meer uitdaging behoeft.

We hebben van de inspectie het predicaat "GOEDE SCHOOL" gekregen. Tevens zijn we sinds juni 2015 "GEZONDE SCHOOL", en deze beoordeling hebben we gekregen, omdat we naast de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen. Met de Plusklas en Spaans dagen we alle leerlingen extra uit die dat nodig hebben, zodat ook (hoog)begaafde leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 

Ons motto is "OOG VOOR TALENT, HART VOOR HET KIND". 

Contactgegevens

Vroonlandseweg 49D
4421BW Kapelle
0113330262

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2155

Foto-impressie