Scholenopdekaart

Alberoschool CBS Prinses Irene

Alberoschool CBS Prinses Irene

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van de Prinses Ireneschool te Goes.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

De Prinses Ireneschool maakt deel uit van Alpha Scholengroep. Alpha Scholengroep is de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs op Zuid-Beveland. Onze school is een eigentijdse open christelijke school waar ieder kind telt. We willen graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en creatieve volwassenen.

De kinderen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten waarbij kinderen zowel individueel als in groepjes werken. Daarbij houden we rekening met de basisbehoeften van kinderen:

- kinderen moeten ervaren dat ze erbij horen (relatie)

- kinderen leren dat ze in staat zijn opdrachten op te lossen en taken uit te voeren (competentie)

- Kinderen krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken (autonomie)

Alle kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd door middel van groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart zijn gebracht. Door hierop zoveel mogelijk aan te sluiten, worden optimale leeropbrengsten gehaald. Daarbij werken we vanuit het concept van Meervoudige Intelligentie en gebruiken we werkvormen en denkgewoonten van Boeiend Onderwijs en allerlei vormen van social media.

"Prinses Ireneschool: de ideale omgeving voor prinsheerlijk leren."

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kamperfoeliestraat 63
4461NK Goes

Telefoon:
0113270493
Website:
www.ireneschoolgoes.nl
E-mailadres:
ireneschool@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alphascholengroep.nl

Foto-impressie