Scholenopdekaart

Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom in het Schoolvenster van CBS Prinses Beatrix. Dit Venster geeft u veel feitelijke informatie over ons onderwijs en onze organisatie. 

Onze school is onderdeel van Albero Scholen en maakt deel uit van Brede School Symfonie in Goes-Zuid.

In ons onderwijs staan een zelfstandige leerhouding van kinderen enerzijds en interactieve samenwerkingsvormen anderzijds centraal. Op basis van wetenschappelijk onderzoek integreren wij werkvormen en vormgevers voor systeemdenken in ons onderwijs.

CBS Prinses Beatrix: "Goed voor elkaar"


Download de schoolgids

Contactgegevens

Elvis Presleylaan 103
4462LB Goes

Telefoon:
0113270245
Website:
www.beatrixschoolgoes.nl
E-mailadres:
beatrix@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie