Scholenopdekaart

Montessorischool De Linde

Montessorischool De Linde

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Montessori
Denominatie: Openbaar

De Linde is een openbare montessorischool. We staan open voor alle kinderen en wij willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Er is op school dan ook ruimte voor allerlei geestelijk en maatschappelijke stromingen. Op onze school wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Monntessoi ( 1870-1952). We gaan uit van het individuele kind en sluiten aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Bij ons op school wordt zeker in de onder- en middenbouw volop met montessorimateriaal gewerkt. Wij staan open staan voor onderwijsvernieuwingen, maar wij bekijken kritisch of dit past binnen ons onderwijs. Het gebruik van methodes proberen wij zo in te passen dat het kind het uitgangspunt blijft en niet de leerstof. We werken hard om onze leerlingen goed onderwijs en een veilige leeromgeving te bieden. Naast goede leerresultaten vinden wij een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel gebied net zo belangrijk.

Kortom; wij zijn een school waar kinderen zich goed ontwikkelen, waar het team met plezier en gedrevenheid werkt en waar ouders tevreden zijn.

Contactgegevens

Lindenlaan 334
1185NK Amstelveen

Telefoon:
0206453502
Website:
www.montessorischooldelinde.nl
E-mailadres:
directeur@montessorischooldelinde.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Yolanda Steenbruggen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderw.

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
3312
Website:
www.amstelwijs.nl

Samenwerkingsverband

Amstelronde passend onderwijs


Foto-impressie