Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van bassischool Eikenderveld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Contactgegevens

Sint Angelastraat 11
6411TN Heerlen

Telefoon:
0455713850
Website:
www.eikenderveld.nl
E-mailadres:
info@eikenderveld.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Max Mannheims

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
9232
Website:
www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.