Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Lijster

Openbare Basisschool De Lijster

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.