Bogerman is een christelijke scholengemeenschap, dat zie je in de missie van Bogerman terug:

"Bogerman is een gemeenschap van jongeren en volwassenen die zich willen ontwikkelen met hoofd, hart en handen."

Hoofd staat voor kwalitatief goed onderwijs. Personeel en leerlingen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf en anderen te halen.
Hart staat voor nadenken over de eigen levensvisie en leren hoe deze verwoord en uitgedragen kan worden.
Handen staat voor het geleerde praktisch toepassen. Waar mogelijk testen we onze kennis bij echte opdrachtgevers.


Lees verder Inklappen

Bogerman SGM

Adres Hemdijk 2
8601XH SNEEK
Telefoon 0515482482
Website www.bogerman.nl
E-mail info@bogerman.nl
Denominatie Protestants-Christelijk

Bestuursgegevens
Bestuursnaam CVO Zuid-West Fryslân
Website www.cvo-zwfryslan.nl
Aantal scholen 9
Aantal leerlingen 4189

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-b / vmbo-k havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader havo vwo

Open dagen in het verleden

OPEN DAG
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.