/rapport/vensters/13603-20DL-011/publish/voind25_leesmeer/voind25_leesmeer_13603-20DL-011.json;

Piter Jelles De Foorakker is een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs met een brede instroom. Alle niveaus - vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo - worden aangeboden in de onderbouw. Na leerjaar 2 stromen leerlingen met een vmbo-b of vmbo-k advies door naar andere locaties van Piter Jelles. Na leerjaar 3 geldt dit ook voor leerlingen met havo of vwo niveau. Vmbo-t leerlingen kunnen hun diploma halen op De Foorakker. Op De Foorakker is het mogelijk om het vak LO2 als examenvak te kiezen. 

Piter Jelles De Foorakker St Annaparochie

Adres Hartman Sannesstraat 7
9076 EB SINT ANNAPAROCHIE
Telefoon 0518401456
Website www.defoorakker.piterjelles.nl
E-mail defoorakker@pj.nl
Denominatie Openbaar
Onderwijsaanbod brug vmbo-(g)t

Bestuursnaam Stg OSG Piter Jelles
Website www.piterjelles.nl
Aantal scholen 11
Aantal leerlingen 4049
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.