School voor vwo, havo en vmbo-t waar ruimte is voor talent in een een omgeving die jonge mensen stimuleert zich breed en krachtig te ontplooien door ze eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkelingsproces en door ze actief deel te laten nemen als lid van de gemeenschap en de democratische samenleving daarbuiten.
De leerlingen van !mpulse zijn dan ook leerlingen met een sterk eigen karakter en een diversiteit aan vaardigheden welke terug te zien zijn in hun activiteiten, binnen en buiten de school. Het samen leren en leven binnen een kleine leer- en leefgemeenschap vanuit de kwaliteiten van leerlingen en onderwijzend personeel geeft antwoorden op de samenleving van morgen.
Lees verder Inklappen

!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Adres Douwe Kalmaleane 4
8915HA LEEUWARDEN
Telefoon 0588801683
Website www.impulse.piterjelles.nl
E-mail wreinsma@pj.nl
Denominatie Openbaar

Bestuursgegevens
Bestuursnaam Stg OSG Piter Jelles
Website www.piterjelles.nl
Aantal scholen 11
Aantal leerlingen 4075

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) havo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.