Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Vossius Gymnasium. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Vossius Gymnasium

Adres Messchaertstraat 1
1077WS AMSTERDAM
Telefoon 0206620934
Website www.vossius.nl
E-mail vossius@vossius.nl
Denominatie Openbaar
Onderwijsaanbod brug vwo

Bestuursnaam OSZG
Website
Aantal scholen 6
Aantal leerlingen 4595
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.