Scholenopdekaart.nl

/rapport/vensters/41750-14FW-005/publish/voind25_leesmeer/voind25_leesmeer_41750-14FW-005.json;

Leerjaar 1 en 2 kent een instroom van BasisBeroepsgerichte Leerweg t/m VWO.
Leerjaar 3 bestaat uit VMBO Theoretische Leerweg en Havo
Leerjaar 4 bestaat uit VMBO Theoretische Leerweg.

OSG Sevenwolden,Grou-Akkrum

Adres Burstumerdyk 5
9001ZC GROU
Telefoon 0513657385
Website www.osg-sevenwolden.nl/Home/De-Locaties/Grou-Akkrum.html
E-mail gr@sevenwolden.nl
Denominatie Openbaar
Onderwijsaanbod brug vmbo-(g)t

Bestuursnaam Stg OSG Sevenwolden
Website www.osg.sevenwolden.nl
Aantal scholen 7
Aantal leerlingen 3243
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.