Wanneer in je in de omgeving van Grou-Akkrum woont, kun je de eerste twee jaar van de onderbouw volgen bij OSG Sevenwolden in Grou. Je kunt hier terecht voor de niveaus vmbo tot en met vwo.                 
Heb je een advies vmbo theoretische leerweg? Dan blijf je tot en met je eindexamen in Grou! Alle andere leerlingen stappen na het tweede jaar (havo-leerlingen na 3 jaar) over naar een van de bovenbouwlocaties in Heerenveen.
Op de locatie Grou-Akkrum duren de lessen 45 minuten in plaats van 50 minuten. De tijd die overblijft, wordt onder andere gebruikt voor studiewerkuren en hulplessen. Hierdoor kun je op school aan je schooltaken werken, waardoor je thuis niet meer zoveel huiswerk hebt.

Op de locatie Grou-Akkrum wordt gewerkt met zogenaamde dakpanklassen, waarin twee naast elkaar liggende niveaus elkaar overlappen (b.v. basis/kader of theoretisch/havo). Hierdoor kun je later gemakkelijker switchen naar een ander niveau.

Leerjaar 1 en 2 kent een instroom van BasisBeroepsgerichte Leerweg t/m VWO.
Leerjaar 3 bestaat uit VMBO Theoretische Leerweg en Havo
Leerjaar 4 bestaat uit VMBO Theoretische Leerweg.

Lees verder Inklappen

OSG Sevenwolden,Grou-Akkrum

Adres Burstumerdyk 5
9001ZC GROU
Telefoon 0513657385
Website www.osg-sevenwolden.nl/Home/De-Locaties/Grou-Akkrum.html
E-mail gr@sevenwolden.nl
Denominatie Openbaar

Bestuursgegevens
Bestuursnaam Stg OSG Sevenwolden
Website www.osg.sevenwolden.nl
Aantal scholen 7
Aantal leerlingen 3216

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo / vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch

Open dagen in het verleden

Doe-middag vanaf 13:00
Doe-middag vanaf 13:00
Je kan dan een indruk van de school krijgen. Ook je ouders zijn van harte welkom!
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.