Bijna alle leerlingen van basisscholen uit Heerenveen en omgeving kunnen terecht op de locatie Buitenbaan, namelijk leerlingen met schoolkeuze advies vmbo kader (theoretisch ingesteld) tot en met vwo. Echter leerlingen met het advies basisberoeps-/kaderberoepsgerichte leerweg (praktisch ingesteld) stromen in bij het Vakcollege Sevenwolden (met uitzondering van leerlingen die kiezen voor Jenaplan-onderwijs).

Op de Buitenbaan volgen de leerlingen het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden naar niveau ingedeeld in klassen op advies van de basisschool. De locatie Buitenbaan biedt verder binnen de onderbouw de mogelijkheid te kiezen voor de Jenaplanstroom. Daarbij zitten leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas.  De locatie Buitenbaan kent ook zogenoemde sporttalentklassen. Toelating tot deze klassen is mogelijk voor regiosporters, talenten en erkende LOOT-leerlingen.

Na het tweede jaar stappen de leerlingen over naar óf het Vakcollege Sevenwolden óf het Kingcollege om een vmbo-diploma te halen, óf de locatie Fedde Schurer om een havo-, vwo- diploma te halen.

Lees verder Inklappen

OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan

Adres Buitenbaan 5
8441HB HEERENVEEN
Telefoon 0513-657 385
Website www.osg-sevenwolden.nl/Home/De-Locaties/Buitenbaan.html
E-mail bb@sevenwolden.nl
Denominatie Openbaar

Bestuursgegevens
Bestuursnaam Stg OSG Sevenwolden
Website www.osg.sevenwolden.nl
Aantal scholen 7
Aantal leerlingen 3216

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) vmbo vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

Open dagen in het verleden

Doemiddag vmbo theoretische leerweg, havo en vwo
Doemiddag SportLifeStyle klas
Je kan dan een indruk van de school krijgen. Ook je ouders zijn van harte welkom!
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.