Het Maaswaal College is UNESCO-school.
De vijf kernwaarden van het Maaswaal College zijn:
Nabij: In de woonomgeving, eigen, veilig, lage drempels
Solide: Bovengemiddelde resultaten, een geoliede organisatie
Vertrouwd: Medeleerlingen uit de woonomgeving, bekend, veilig
Betrokken: Verbonden met leerlingen, collega’s, de Wijchense gemeenschap, de wereld
Prikkelend: Uitdagend, aandacht voor talentontwikkeling, ieder op zijn niveau, in de diepte en in de breedte, cognitief én creatief, sportief, cultureel, maatschappelijk

Lees verder Inklappen

Maaswaal College, locatie Oosterweg

Adres Oosterweg 189
6602HL WIJCHEN
Telefoon 0246487272
Website www.maaswaalcollege.nl
E-mail secretariaatvmbo@maaswaalcollege.nl
Denominatie Samenw. PC en RK
Onderwijsaanbod brug vmbo-bk(g)t

Bestuursnaam Alliantie Voortgezet Onderwijs
Website www.alliantievo.nl
Aantal scholen 11
Aantal leerlingen 11144

Open dagen in het verleden

Voorlichtingsavond Maaswaal College
Scholenmarkt scholen voor voortgezet onderwijs Nijmegen en omgeving
Tafeltjesavond voor ouders met een specifieke zorgvraag
Open lesavond
Open dag
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.