/rapport/vensters/41285-00OB-000/publish/voind25_leesmeer/voind25_leesmeer_41285-00OB-000.json;

Het Maaswaal College is UNESCO-school.
De vijf kernwaarden van het Maaswaal College zijn:
Nabij: In de woonomgeving, eigen, veilig, lage drempels
Vertrouwd: Medeleerlingen uit de woonomgeving, bekend, veilig
Solide: Bovengemiddelde resultaten, een geoliede organisatie
Betrokken: Verbonden met leerlingen, collega’s, de Wijchense gemeenschap, de wereld
Prikkelend: uitdagend, aandacht voor talentontwikkeling, ieder op zijn niveau, in de diepte en in de breedte, cognitief én creatief, sportief, cultureel, maatschappelijk

 

Maaswaal College, locatie Veenseweg

Adres Veenseweg 18
6603 AN Wijchen
Telefoon 024-6487120
Website www.maaswaalcollege.nl
E-mail secretariaatv@maaswaalcollege.nl
Denominatie Samenw. PC en RK
Onderwijsaanbod brug havo vwo

Bestuursnaam Alliantie Voortgezet Onderwijs
Website www.alliantievo.nl
Aantal scholen 11
Aantal leerlingen 10807
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.