Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. SGR bereidt de leerlingen voor op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een belangrijke plaats innemen. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school.

SGR is een gecertificeerde TTO-junior school. Dit betekent dat leerlingen in de onderbouw vwo/havo ervoor kunnen kiezen de helft van de vakken in het Engels te volgen. De talentontwikkeling van de leerlingen gebeurt in de sportklas, de kunst en cultuurklas en de danstalentklas.

Met ingang van schooljaar 2012-2013 is SGR gestart met de nieuwe vwo-opleiding Exellius. Exellius is alleen toegankelijk voor leerlingen met een vwo-advies. Het onderwijs van Exellius kenmerkt zich door de combinatie van gamma-vakken en science. De verrijking van het lesprogramma berust op verdieping in het aanbod van bestaande vakken, nieuwe vakken als logica en debating en gastlessen van specialsiten van het Amsterdams Medisch Centrum en docenten van de Universiteit van Amsterdan en het Amsterdam University College.
Lees verder Inklappen

SGM Reigersbos

Adres Ravenswaaipad 3
1106AW AMSTERDAM
Telefoon 020-5633050
Website www.sgreigersbos.nl
E-mail info@sgreigersbos.nl
Denominatie Openbaar

Bestuursgegevens
Bestuursnaam Opb Stg SGM Reigersbos
Website www.sgreigersbos.nl
Aantal scholen 1
Aantal leerlingen 821

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo

Open dagen

Deze school heeft (nog) geen informatie over open dagen beschikbaar gesteld.
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.