Bornego Lyceum is de bovenbouwvestiging voor de havo, het atheneum en gymnasium. Dat wil zeggen dat er les gegeven wordt aan leerlingen vanaf klas drie tot en met de examenjaren. Onze leerlingen zijn afkomstig van Bornego Junior en Bornego Beugel in Heerenveen en Bornego Joure. Daarnaast zijn er leerlingen van andere scholengemeenschappen die kiezen voor Bornego Lyceum.

In de derde klas kiest de leerling met hulp van de decaan en de mentor een van de vier profielen, een keuze-examenvak en – indien nodig – een vak in het vrije deel. Er is veel keuzevrijheid; elke leerling kan een vakkenpakket samenstellen dat goed bij zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren aansluit.

Naast goed onderwijs, structuur en persoonlijke aandacht vinden we op Bornego Lyceum normen en christelijke waarden belangrijk.







Lees verder Inklappen

Bornego Lyceum

Adres Dominee Kingweg 1
8446 KZ HEERENVEEN
Telefoon 0513-801820
Website www.bornego.nl
E-mail info@bornego.nl
Denominatie Protestants-Christelijk

Bestuursgegevens
Bestuursnaam Vereniging C V O
Website www.bornego.nl
Aantal scholen 4
Aantal leerlingen 2032

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo vwo

Bovenbouw

havo vwo

Open dagen

Deze school heeft (nog) geen informatie over open dagen beschikbaar gesteld.
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.