Welkom op het Schoolvenster van het Niftarlake College. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van het Niftarlake College. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en de feiten. Zo biedt Schoolvensters u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Zoekt u nog verdere informatie over het Niftarlake College, kijkt u dan op de website www.niftarlake.nl of stuur een mail naar info@niftarlake.nl

Lees verder Inklappen

Niftarlake College

Adres Pauwenkamp 151
3607GK MAARSSEN
Telefoon 0346-567772
Website www.niftarlake.nl
E-mail info@niftarlake.nl
Denominatie Protestants-Christelijk
Onderwijsaanbod brug vmbo-(g)t havo vwo

Bestuursnaam Willibrord Stichting Utrecht
Website www.willibrord-stichting.nl
Aantal scholen 11
Aantal leerlingen 11332

Open dagen in het verleden

De Open dag duurt tot 13:00 uur.
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.