CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen als ze de school binnenkomen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij.

 Op de locatie De Ring in Drachten wordt het praktijkonderwijs aangeboden. De leerling leert hier te werken en wordt begeleid op weg naar een arbeidsplek. 

 

Lees verder Inklappen

CSG Liudger - locatie De Ring

Adres De Ring 6
9202NW Drachten
Telefoon 0512513836
Website www.csgliudger.nl
E-mail dering@csgliudger.nl
Denominatie Protestants-Christelijk

Bestuursgegevens
Bestuursnaam CVO-Oost Friesland
Website www.csgliudger.nl
Aantal scholen 5
Aantal leerlingen 3040

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

praktijkonderwijs

Bovenbouw

praktijkonderwijs

Open dagen in het verleden

In januari organiseren alle locaties van CSG Liudger een Open Huis. Op het Open Huis kun je rondkijken op de locaties en praten met docenten en leerlingen.
Lees verder Inklappen
U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.